Monday, September 1, 2014

Saya suka hujan. Tapi kenapa awak tak suka hujan?

Ohhh my baby.
Why you no love rain?
Mummy mama love rain so much.
Now bau hujan pun rasa nak muntah.
Tak adilnya.
;(

No comments: